e-mail sitemap strona gwna
Return of The Heroes
Return of The Heroes
Evo - Ewolucja w wiecie dinozaurw
Evo - Ewolucja w wiecie dinozaurw
Sid Meier's Civilization
Sid Meier's Civilization

Podzia³ tematyczny - Pejza¿e - Góry


Seebensee, Austria

Seebensee, Austria

2000 elementw

Seebensee to jedno z najpiêkniejszych alpejskich jezior. Jego g³eboka toñ o turkusowym odcieniu wspaniale komponuje siê z trawiastymi wzgórzami

Cena: 29.40 z


Matterhorn, Szwajcaria

Matterhorn, Szwajcaria

1500 elementw

Matterhorn (4478 m npm) - jeden z najwspanialszych szczytów alpejskich i jeden z najwy¿szych w Alpach Szwajcarskich w kantonie Vallis

Cena: 24.10 z


Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, Peru

1500 elementw

Le¿±ca wysoko w peruwiañskich Andach cytadela Machu Picchu wygl±da jakby by³a zawieszona po¶ród górskiej mg³y

Cena: 24.10 z


Geroldsee, Bawaria, Niemcy

Geroldsee, Bawaria, Niemcy

1500 elementw

Bawaria, spo¶ród wielu regionów w Niemczech jest szczególnym. To tutaj we wrze¶niu odbywa siê s³ynny dwutygodniowy festiwal piwa Oktoberfest

Cena: 24.10 z


Dolomity i staw, W³ochy

Dolomity i staw, W³ochy

1500 elementw

Dolomity to góry stanowi±ce czê¶æ Alp Wschodnich we W³oszech. Znajduj± siê miêdzy dolinami Piawy i Adygi

Cena: 24.10 z


Zinalrothorn, Szwajcaria

Zinalrothorn, Szwajcaria

1000 elementw

Jeden ze s³ynnych czterotysiêczników (4221m npm), najwspanialszych szczytów alpejskich i jeden z najwy¿szych w Alpach bêdacy wspania³ym wyzwaniem dla alpinistów

Cena: 22.00 z


Mount Rainier, Waszyngton, USA

Mount Rainier, Waszyngton, USA

1000 elementw

Park Narodowy Mount Rainier znajduje siê w Górach Kaskadowych w zachodniej czê¶ci stanu Waszyngton i zajmuje 953 kilometry kwadratowe powierzchni

Cena: 22.00 z


Dolomity i jezioro, W³ochy

Dolomity i jezioro, W³ochy

1000 elementw

Dolomity to góry stanowi±ce czê¶æ Alp Wschodnich we W³oszech. Znajduj± siê miêdzy dolinami Piawy i Adygi

Cena: 22.00 z


Bernese Oberland, Szwajcaria

Bernese Oberland, Szwajcaria

500 elementw

Cena: 15.30 z


Wetterhorn, Szwajcaria

Wetterhorn, Szwajcaria

2000 elementw

Cena: 29.40 z


Tyrol

Tyrol

5000 elementw

Cena: 162.00 z


Lotschental Valley, Szwajcaria

Lotschental Valley, Szwajcaria

1500 elementw

Cena: 24.10 z


Pagoda at the Black Dragon Pond, China

Pagoda at the Black Dragon Pond, China

1000 elementw

Cena: 22.00 z


Góra Fuji I

Góra Fuji I

1000 elementw

Cena: 69.00 z


Góra Fuji II

Góra Fuji II

1000 elementw

Cena: 69.00 z


Góra Fuji III

Góra Fuji III

1000 elementw

Cena: 69.00 z


Santis, Szwajcaria

Santis, Szwajcaria

500 elementw

Cena: 15.30 z


Dolomity, W³ochy

Dolomity, W³ochy

1500 elementw

Cena: 24.10 z


Dolomity, W³ochy

Dolomity, W³ochy

2000 elementw

Cena: 29.40 z


Podzia tematyczny

Producenci puzzli, rozmiar

Nietypowe puzzle

Znani malarze i twrcy

Rozmiar puzzli