e-mail sitemap strona gwna
Mutant Chronicles Warzone
Mutant Chronicles Warzone
Age of Mythology - gra planszowa
Age of Mythology - gra planszowa
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka Gubernatora

Podzia³ tematyczny - S³ynne budowle - Miasta


Hallstatt, Austria

Hallstatt, Austria

2000 elementw

Hallstatt, romantyczna wioska wbijaj±ca siê klinem miêdzy strome góry i spokojn± taflê jeziora, le¿y w sielskiej, jak z pocztówki, scenerii

Cena: 29.40 z


St. Petersburg, Rosja

St. Petersburg, Rosja

1000 elementw

Sankt Petersburg to miasto niezwyk³e. Po³o¿one nad wielk± New±, zadziwia architektur±, ogromem soborów i mistycyzmem urokliwych bocznych uliczek, z których ka¿da ma swoj± historiê

Cena: 22.00 z


Tower Bridge, Londyn, Anglia

Tower Bridge, Londyn, Anglia

1000 elementw

Ten ruchomy most, przecinaj±cy rzekê Tamizê, sta³ siê obok Big Bena symbolem Londynu. Powsta³ w 1886 - 1894, zbudowano go w stylu Wiktorianskim ze stali i kamienia

Cena: 22.00 z


Hallstatt, Austria (zima)

Hallstatt, Austria (zima)

1000 elementw

Hallstatt, romantyczna wioska wbijaj±ca siê klinem miêdzy strome góry i spokojn± taflê jeziora, le¿y w sielskiej, jak z pocztówki, scenerii

Cena: 22.00 z


Kraków

Kraków

1000 elementw

Zdjêcie przestawia krakowskie sukiennice, a w tle - Ko¶ció³ Mariacki. Sukiennice by³y wznoszone od ¶redniowiecza do XVII wieku

Cena: 22.00 z


San Francisco Skyline, USA

San Francisco Skyline, USA

2000 elementw

Cena: 29.40 z


Pocztówka z Pary¿a

Pocztówka z Pary¿a

500 elementw

Cena: 35.00 z


Podzia tematyczny

Producenci puzzli, rozmiar

Nietypowe puzzle

Znani malarze i twrcy

Rozmiar puzzli