e-mail sitemap strona gwna
Sid Meier's Civilization
Sid Meier's Civilization
Twilight Imperium
Twilight Imperium
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Neuroshima Hex - gra strategiczna

Podzia³ tematyczny - Zabawne historyjki


Eddiego Randki w Ciemno - Jane

Eddiego Randki w Ciemno - Jane

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Eddiego Randki w Ciemno - Natalia

Eddiego Randki w Ciemno - Natalia

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Eddiego Randki w Ciemno - Olga

Eddiego Randki w Ciemno - Olga

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Eddiego Randki w Ciemno - Wanda

Eddiego Randki w Ciemno - Wanda

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Poszukiwany! Harry

Poszukiwany! Harry

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Poszukiwany! Tonio

Poszukiwany! Tonio

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Poszukiwany! Fred

Poszukiwany! Fred

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Poszukiwany! Dick

Poszukiwany! Dick

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Egipt

Egipt

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Och, l'amour!

Och, l'amour!

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Szalona pi³ka no¿na

Szalona pi³ka no¿na

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Manhattan

Manhattan

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Marilyn

Marilyn

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Szalony tenis

Szalony tenis

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Tury¶ci w d¿unglii

Tury¶ci w d¿unglii

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Wszystkiego Najlepszego!

Wszystkiego Najlepszego!

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Cztery pory roku - jesieñ

Cztery pory roku - jesieñ

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Donna Lisa

Donna Lisa

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Corrida

Corrida

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Chicago

Chicago

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Maniacy Snowboard'u

Maniacy Snowboard'u

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Sidney

Sidney

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Wakacje

Wakacje

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Nikt nie jest doskona³y

Nikt nie jest doskona³y

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Formu³a 1

Formu³a 1

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Bia³e czy czarne?

Bia³e czy czarne?

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Pasta Pasta

Pasta Pasta

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Wy¶cig we W³oszech

Wy¶cig we W³oszech

1500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 68.00 z


Opowie¶ci 1001 nocy

Opowie¶ci 1001 nocy

1500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 68.00 z


Trafalgar

Trafalgar

1500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 68.00 z


¦mieszna farma

¦mieszna farma

1500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 68.00 z


Robin Hood

Robin Hood

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Straszny Zamek

Straszny Zamek

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Izba przyjêæ

Izba przyjêæ

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Orkiestra

Orkiestra

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Arka Noego

Arka Noego

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Zimowy ¶wiat

Zimowy ¶wiat

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


China Town

China Town

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Monako Grand Prix

Monako Grand Prix

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Szalone Mistrzostwa Pi³ki No¿nej

Szalone Mistrzostwa Pi³ki No¿nej

4000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 115.00 z


Zjednoczone smoki Europy - United Dragons of Europe

Zjednoczone smoki Europy - United Dragons of Europe

4000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 115.00 z


Zimowe zabawy Napoleona - Napoleon's Winter Games

Zimowe zabawy Napoleona - Napoleon's Winter Games

4000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 115.00 z


Poszukiwany! Diamonds

Poszukiwany! Diamonds

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Cztery pory roku - lato

Cztery pory roku - lato

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Gdzie jest klucz?

Gdzie jest klucz?

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Mordillo, Szalona Pi³ka No¿na

Mordillo, Szalona Pi³ka No¿na

500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 29.00 z


Loup - Poszukiwany! Paul

Loup - Poszukiwany! Paul

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Loup - Poszukiwany! Katie

Loup - Poszukiwany! Katie

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 43.00 z


Crisp - Pisa in Motion

Crisp - Pisa in Motion

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Degano - Pasta Italiana

Degano - Pasta Italiana

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Theurer - Indian Summer

Theurer - Indian Summer

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Kravarik - Streetlife

Kravarik - Streetlife

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Ryba - Peking Duck

Ryba - Peking Duck

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Blachon - Cztery pory roku - zima

Blachon - Cztery pory roku - zima

1000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 48.00 z


Prades - Niebo i Piek³o

Prades - Niebo i Piek³o

1500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 68.00 z


Ryba - Romantic Town

Ryba - Romantic Town

1500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 68.00 z


Blachon - Smaczego!

Blachon - Smaczego!

1500 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 68.00 z


Degano - Samo ¿ycie! Czê¶æ 2: Droga do Nieba

Degano - Samo ¿ycie! Czê¶æ 2: Droga do Nieba

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Degano - Samo ¿ycie! Czê¶æ 1: Labirynt

Degano - Samo ¿ycie! Czê¶æ 1: Labirynt

2000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 87.00 z


Ryba - Bavarian Dream

Ryba - Bavarian Dream

4000 elementw

Wspania³ej jako¶ci, niezwyk³e puzzle, których niemal ka¿dy centymetr przedstawia inn± ciekaw± historyjkê, zabawn± scenkê czy sytuacjê

Cena: 115.00 z


Impreza

Impreza

500 elementw

Cena: 35.00 z


W parku

W parku

1000 elementw

Cena: 46.00 z


Szalony wy¶cig motocykli

Szalony wy¶cig motocykli

1000 elementw

Cena: 46.00 z


Pi³ka w grze!!!

Pi³ka w grze!!!

1000 elementw

Cena: 46.00 z


Szaleñstwo na pla¿y

Szaleñstwo na pla¿y

1000 elementw

Cena: 46.00 z


150 lat fabryki puzzli

150 lat fabryki puzzli

1000 elementw

Cena: 46.00 z


W hali odlotów

W hali odlotów

1000 elementw

Cena: 46.00 z


Pokaz samolotów

Pokaz samolotów

1500 elementw

Cena: 62.00 z


13-go , w pi±tek!!!

13-go , w pi±tek!!!

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Zwariowany port

Zwariowany port

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Szalony karnawa³

Szalony karnawa³

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Golf

Golf

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Co siê zdarzy³o na Tour de France?

Co siê zdarzy³o na Tour de France?

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Wy¶cigi konne w Ascot

Wy¶cigi konne w Ascot

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Szalony Hotel

Szalony Hotel

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Grand Cafe

Grand Cafe

1500 elementw

Cena: 62.00 z


Pi³ka w grze

Pi³ka w grze

2000 elementw

Cena: 79.00 z


Hala odlotów

Hala odlotów

2000 elementw

Cena: 79.00 z


W parku

W parku

3000 elementw

Cena: 89.00 z


Kocham pikniki w parku

Kocham pikniki w parku

1000 elementw

Cena: 46.00 z


Kocham ¿eglowaæ

Kocham ¿eglowaæ

1000 elementw

Cena: 46.00 z


Kocham moj± dzia³kê

Kocham moj± dzia³kê

1000 elementw

Cena: 46.00 z


Kocham Wielk± Brytaniê

Kocham Wielk± Brytaniê

1000 elementw

Cena: 46.00 z


W warsztacie samochodowym

W warsztacie samochodowym

500 elementw

Cena: 35.00 z


Filmowe szaleñstwo

Filmowe szaleñstwo

1000 elementw

Puzzle dla osób lubi±cych ogl±daæ klasykê filmow± wydane z okazji 150 -lecia kinematografii ¶wiatowej

Cena: 46.00 z


Kocham Londyn

Kocham Londyn

1000 elementw

Ka¿dy Anglik uwielbia swoj± stolicê pe³n± charakterystycznych czerwonych , piêtrowych autobusów

Cena: 46.00 z


Kocham ¿aglówki

Kocham ¿aglówki

1000 elementw

Jak zwykle na puzzlach Micka Juppa jest tak du¿o szczegó³ów , ¿e nie sposób ich dostrzec bez poprzedniego u³o¿enia obrazka

Cena: 46.00 z


Kocham weekend

Kocham weekend

1000 elementw

Ka¿dy z Nas ma ulubiony sposób na spêdzanie wolnego czasu..Na obrazku Micka Juppa znajdziesz ludzi

Cena: 46.00 z


Kocham zwierzaki

Kocham zwierzaki

1000 elementw

Na aukcji zwierz±t zapanowa³ totalny chaos, zwierzaki opanowa³y halê.Dopiero po u³o¿eniu obrazka odnajdziesz wszystkie z kilkudziesiêciu zwierz±t

Cena: 46.00 z


Kocham wyjazdy na zielon± trawkê

Kocham wyjazdy na zielon± trawkê

1000 elementw

Nie sied¼ w domu, zamknij telewizor, wyjed¼ na zielon± trawkê.Jak zwykle szalenie twórczy Mik Jupp pokazuje czym mo¿na siê zaj±æ w wolnym czasie na podmiejskim pikniku

Cena: 46.00 z


Kocham wiejskie klimaty

Kocham wiejskie klimaty

1000 elementw

Sp³oszone zwierzêta opanowa³y farmê na wsi jednak wci±¿ nie wiadomo jaka by³a przyczyna paniki panuj±cej na podwórzu

Cena: 46.00 z


Kocham ogrody

Kocham ogrody

1000 elementw

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ w podmiejskich ogródkach dzia³kowych :nied¼wied¿ dostaje siê do pasieki

Cena: 46.00 z


Czar dawnych pla¿

Czar dawnych pla¿

1000 elementw

Na pocz±tku XX wieku ca³e rodziny wyje¿d¿a³y na letniska do s³ynnych nadmorskich kurortów.Tak zat³oczon± pla¿ê z panami w pasiastych ubrankach do za¿ywania k±pieli

Cena: 46.00 z


Staro¿ytna Olimpiada!

Staro¿ytna Olimpiada!

1000 elementw

To co dzieje siê na obrazku odbiega od obrazu zmagañ wspó³czesnych olimpijczyków.Wyobra¼ sobie jak ten sam stadion wygl±da³by w XXI wieku i czy ca³kowicie ró¿ni sie od relacji przekazywanyc

Cena: 46.00 z


Zat³oczona pla¿a

Zat³oczona pla¿a

1000 elementw

Jak bêdzie wygl±daæ nastêpna generacja pla¿owiczów? Wyobra¼ sobie t³um pla¿owiczów odwiedzaj±cych j± po latach nieobecno¶ci

Cena: 46.00 z


Romantyczne o¶wiadczyny

Romantyczne o¶wiadczyny

1000 elementw

Romantyczna przygoda! Jak rozwinie siê urocza znajomo¶æ? Ma³¿eñstwo bêdziê dla zakochanych niebem na ziemi czy drog± do piek³a? Znajomo¶æ mo¿e siê potoczyæ róznie

Cena: 46.00 z


Na weselu!!

Na weselu!!

1000 elementw

Co¶ przerazi³o pana m³odego i nie jest to fotograf. Spójrz na obrazek i wyobra¼ sobie co widzi przera¿ony mê¿czyzna przed i za fotografem, jego asystentem, aktówk± i parasolem

Cena: 46.00 z


Uliczny rozgardiasz

Uliczny rozgardiasz

1000 elementw

Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ s³odk±, starsz± pani± w centrum obrazka. Co ona widzi przed i za bia³o-czerwon± barierk±? Przepraszamy

Cena: 46.00 z


Szczê¶liwych wakacji!!!

Szczê¶liwych wakacji!!!

1000 elementw

Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ kapitanem samolotu, który stoi w drzwiach samolotu posrodku obrazka. Jak wygl±daj± pasa¿erowie, stewardesa i plan odlotu

Cena: 46.00 z


£o¶ na kempingu!!!

£o¶ na kempingu!!!

1000 elementw

Na campingu panowa³a sielska atmosfera, nikt i nic nie zak³óca³o weekendowego wypoczynku. Nagle wokó³ przyczepy kempingowej zapanowa³ chaos

Cena: 46.00 z


Jak dobrze mieæ s±siadów

Jak dobrze mieæ s±siadów

1000 elementw

Co tak zdenerwowa³o s±siadów mê¿czyzny stoj±cego ty³em po¶rodku obrazka? Wszyscy wygl±daj± na zmartwionych tym co widz± za p³otem u s±siada Wyobra¿ sobie co widzi mê¿czyzna strzyg±cy

Cena: 46.00 z


Okazja!! Last Minute !!

Okazja!! Last Minute !!

1000 elementw

Wiele osób korzysta z atrakcyjnych posezonowych okazji Last minute. Niekiedy maj± szczê¶cie trafiæ na prawdziw± okazjê ale

Cena: 46.00 z


W salonie piêkno¶ci

W salonie piêkno¶ci

1000 elementw

W salonie piêkno¶ci! Co siê zdarzy³o w salonie piêkno¶ci? Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ jedn± z przera¿onych osób patrz±cych przez witrynê salonu

Cena: 46.00 z


Polowanie na antyki!!!

Polowanie na antyki!!!

1000 elementw

Stop, zatrzymaæ ogieñ !!!! Stara waza jest w niebezpieczeñstwie, p³on±ca kula z kanonierki mo¿e zniszczyæ wiêcej rzeczy na szalonym targu staroci

Cena: 46.00 z


Niebanalna dekoracja wnêtrz !

Niebanalna dekoracja wnêtrz !

1000 elementw

Urz±dzaj±c nowe mieszkanie coraz cze¶ciej zapraszamy dekoratora wnêtrz. Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ rybk± p³ywaj±c± w s³oiku na parapecie okna

Cena: 46.00 z


Niedzielni kierowcy!

Niedzielni kierowcy!

1000 elementw

Wyobra¼ sobie , ¿e jeste¶ przera¿onym mê¿czyzn± kieruj±cym konnym wozem. Co on widzi przed i za starym samochodem, pasterzem i pastorem

Cena: 46.00 z


Podzia tematyczny

Producenci puzzli, rozmiar

Nietypowe puzzle

Znani malarze i twrcy

Rozmiar puzzli