e-mail sitemap strona gwna
WarCry
WarCry
Call of Cthulhu CCG
Call of Cthulhu CCG
Neuroshima
Neuroshima

Podzia³ tematyczny - S³ynne budowle


Plac Czerwony, Moskwa

Plac Czerwony, Moskwa

2000 elementw

Plac Czerwony jest centralnym punktem Moskwy. Znajduje siê na nim Kreml (o¶rodek w³adzy ksi±¿êcej, carskiej, radzieckiej i wspó³czesnej - rosyjskiej)

Cena: 29.40 z


Zamek Neuschwanstein zim±, Niemcy

Zamek Neuschwanstein zim±, Niemcy

1000 elementw

Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwyk³y, przypomina raczej scenografiê teatraln±, ni¿ budowlê u¿ytkow±, czy nawet reprezentacyjn±

Cena: 22.00 z


Podzia tematyczny

Producenci puzzli, rozmiar

Nietypowe puzzle

Znani malarze i twrcy

Rozmiar puzzli